مترجم و همراه

متاستفانه خیلی ازمشکلاتی که اکثر بازرگانان ایرانی با آن مواجح می شوند، انتخاب نادرست مترجم در مذاکرات و عقد قراردادهای خود می باشد
مترجمان مجرب مورد تایید ما از دوران کودکی در کشور روسیه زندگی و در کنار مدارس ایرانی در دبیرستانها و دانشگاههای روسی تحصیل کرده اند
ما با توجه به نیاز شما و سطح مذاکرات مورد نظر شما مترجم و همراه مربوطه را معرفی می کنیم.

هزینه مترجم : روزانه 100 دلار- تایم کاری از 10:00 تا 18:00
هزینه مترجم با خودرو در اختیار : روز کامل 300 دلار

 

تماس با راشا مارکت